praktijk voor ayurvedische
massages en coaching

Ayurveda is een natuurlijk helingssysteem uit India dat wel meer dan 5000 jaar oud is. Het woord ‘Ayurveda’ komt uit het Sanskriet en betekent: wetenschap van het leven of een praktisch manier van leven. ‘Ayu’ betekent ‘leven’ en ‘Veda’ staat  voor ‘wetenschap’- gebaseerd op de ‘veda’s’ – de oudste Indiase geschriften, gebaseerd op een holistische benadering. Lichaam en geest vormen een eenheid. Disbalans zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied leidt tot zwakte en ziekte. Ayurveda richt zich niet alleen op genezing, maar werkt ook preventief en stimuleert hierdoor de vitaliteit.

Ayurveda is gebaseerd op het geloof dat ieder mens uit de vijf basiselementen bestaat: ruimte, lucht, vuur, water en aarde. Deze vijf elementen vormen de drie doshas bekend als levenskrachten of energieën: Vata – ruimte en lucht, bestuurt het centrale zenuwstelsel en is verantwoordelijk voor de beweging, Pitta – vuur en water, bestuurt het spijsverteringsstelsel en alle biochemische processen en Kapha – water en aarde regeert over de balans van het weefselvocht en beheerst de celgroei en de stevigheid van het lichaam. Ieder individu heeft een unieke mix van de drie doshas. Maar, een ervan overheerst!