Privacyverklaring

Wettelijke bepalingen

Uw privacy is voor Ayurtreat – https://www.ayurtreat.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Ayurtreat, gevestigd aan Calle Rio Turia 6 te Moraira, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, zonder toestemming van Ayurtreat, niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, en niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ayurtreat verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • (Organisatie)adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • Gebruiksgegevens

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

In juridische zin betekent dit dat wij uw gegevens gebruiken op uw verzoek, wanneer wij een overeenkomst met u hebben, wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ayurtreat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
  uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten te kunnen leveren
 • Ayurtreat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.
 • Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Ayurtreat neemt geen besluiten over zaken, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren
Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te bieden waar u om gevraagd heeft. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

Contactgegevens
Sharda Chedi
Calle Rio Turia 6
03724 Moraira
Tel: +34 623282420
www.ayurtreat.nl

Het is tevens mogelijk online ons contactformulier in te vullen.