Ayurveda

PRAKTIJK VOOR AYURVEDISCHE MASSAGES EN COACHING

Ayurveda is een natuurlijk helingssysteem van India dat dateert tot meer dan 3000 B.C. Ayurveda komt uit het Sanskriet en betekent het wetenschap van het leven of een praktisch manier van leven. ‘Ayu’ ‘leven’ en ‘Veda’ ‘wetenschap’- gebaseerd uit de ‘veda’s’ – oudste Indiase geschriften, waarbij men uitgaat van een holistische benadering. Lichaam en geest vormen een eenheid. Disbalans zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied leidt tot zwakte en ziekte. De Ayurveda richt zich niet alleen op genezing, maar werkt ook preventief en handhaaft hierdoor de vitaliteit.

Ayurveda is gebaseerd op het geloof dat ieder mens uit de vijf basiselementen is gemaakt: ruimte, lucht, vuur, water en aarde. Deze vijf elementen vormen de drie doshas bekend als levenskrachten of energieën: Vata – ruimte en lucht, bestuurt het centrale zenuwstelsel en is verantwoordelijk voor de beweging, Pitta – vuur en water, bestuurt het spijsverteringsstelsel en alle biochemische processen en Kapha – water en aarde regeert over de balans van het weefselvocht en beheerst de celgroei en de stevigheid van het lichaam. Ieder individu heeft een unieke mix van de drie doshas. Echter, een ervan overheerst!